Zaloguj się

Wybierz zamówienie

Dodaj do karty zamówienia

Wybierz „Check out”

Wybierz „Proceed with order”

Po zapamiętaniu numeru seryjnego produktu wybierz „Start download”

Pobierz i zainstaluj „downloader”

cd.

Po poprawnej instalacji „downloadera” pobierz zamówiony produkt

cd.

cd.

Zapisz pobierany produkt

Wypal płytkę albo uruchom plik obrazu, który został zapisany na dysku

Kończąc pobrania WYLOGUJ SIĘ !