Odpowiedzi na najczę¶ciej zadawane pytania
(FAQ)


 1. Jak długo trwa uczestnictwo w programie?
  Do momentu zakończenia studiów.
 2. Czy można używać oprogramowania MSDN AA po zakończeniu studiów?
  Tak. Student, który zakończył studia, może w dalszym ci±gu niekomercyjnie używać oprogramowania MSDN AA, jednak nie może nic doinstalowywać ani uaktualniać.
 3. Czy zatrudnieni przez jednostkę mog± korzystać z subskrypcji MSDNAA?
  Tak. Mog± instalować i korzystać z MSDNAA w celach nie komercyjnych. Mog± ponadto instalować MSDN AA na swoich komputerach osobistych.
 4. Czy pełnoetatowi pracownicy zajmuj±cy się pomoc± techniczn± mog± używać oprogramowania MSDN AA?
  Tak. Mog±, ale tylko w celach nie komercyjnych oraz do prowadzenia badań naukowych. Ponadto tacy pracownicy mog± instalować MSDN AA na swoich komputerach osobistych
 5. Czy w MSDNAA jest Office oraz FrontPage?
  Nie. Subskrypcj± nie sa objęte aplikacje Office ani FrontPage.