Oprogramowanie firmy Microsoft w ramach programu Microsoft DreamSpark

Wydział Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej uczestniczy w programie Microsoft DreamSpark (dawny MSDN AA) dzięki czemu studenci i pracownicy wydziału maja dostęp do większości oprogramowania firmy "Microsoft" ( z ważniejszych pakietów wyjątek stanowią: MS Office, Office Developer i FrontPage).Ogólne zasady korzystania z oprogramowania.

Z oprogramowania korzystać mogą pracownicy i studenci wszystkich form kształcenia (studia dzienne, zaoczne, licencjackie, podyplomowe).

Od 2012 roku program MSDN AA, w ramach którego można było pobierać oprogramowanie, został zastąpiony przez "Microsoft DreamSpark program".

W związku ze zmianą koncepcji działania serwera wydziałowego nastąpiła również zmiana dostępu do DreamSpark.

Zrezygnowano z dostępu poprzez autoryzację na serwerze wydziałowym i będzie się ona odbywać bezpośrednio logując się do tego systemu.

Należy założyć konto w systemie DreamSpark wysyłając do administratora DreamSpark na wydziale p. Włodzimierza Miska (miska@agh.edu.pl) e-mail, z własnego konta z dowolnego serwera pocztowego, podając w jego temacie:

Nazwisko, Imię, rodzaj i kierunek studiów, rok rozpoczęcia studiów oraz słowo "REJESTRACJA"

W treści e-maila można powtórzyć te informacje oraz podać drugie imię i numer albumu.

Po zweryfikowaniu danych przez Dziekanat Wydziału, administrator DreamSpark, założy konto w systemie ELMS o czym użytkownik zostanie powiadomiony przez system ELMS stosownym e-mailem w języku angielskim. Oczekując na ten e-mail proszę sprawdzać również folder SPAM, gdyż niektóre serwery pocztowe przekierowywują go do tego folderu. W przypadku gdyby do tygodnia nie przyszedł oczekiwany e-mail, proszę napisać do administratora wydziałowego DreamSpark aby wyjaśnić sytuację.

Konta zakładane będą na rok akademicki /do 31 października danego roku akademickiego/. Po upływie tego okresu w przypadku chęci dalszego korzystania z systemu, należy wysłać ponowny e-mail, celem weryfikacji aktualnego statusu studenta, z analogicznym tematem i treścią, z tym, że w temacie należy wpisać słowo "PRZEDŁUŻENIE".

Strona wydziałowego programu DreamSpark:    DreamSpark (MSDN AA) dla WWNiG

 Korzystających z oprogramowania obowiązują warunki licencji.

Oprogramowanie może być instalowane zarówno na komputerach wydziałowych jak i osobistych (domowych), a wykorzystywane wyłącznie do celów dydaktycznych oraz niekomercyjnych prac badawczych.

Nie wolno wykorzystywać oprogramowania do budowy infrastruktury wydziału np. stawiania serwera wydziałowego.

Oprogramowanie rozpowszechniane za pomocą systemu odbywa się przez pobranie go z serwera dystrybucyjnego.Osoba administrująca DreamSpark na wydziale:

mgr inż. Włodzimierz Miska pawilon A-4 pokój 100 tel.12 617-22-97

Zapytania dotyczące funkcjonowania DreamSpark prosimy kierować pocztą elektroniczną na adres miska@agh.edu.pl.

.

       Inne przydatne informacje: